Jucomi

Lokalombyggnad

Även på mindre attraktiva ytor i fastigheterna, oftast i källare, och även utanför stadens innersta kärna kan det vara lönsamt för föreningar att bygga lägenheter till försäljning. Mycket handlar om hur väl ytorna kan anpassas utan allt för omfattande ombyggnation. Finns det vatten, avlopp och tillräckligt med ljusinsläpp har man kommit en bra bit på väg. Cykelrum, torkrum, före detta utrymmen för oljetankar, garage, butiker och/eller källarförråd är exempel på rum som har gjorts om till små lägenheter.

Projektledning

Att driva ett projekt i exempelvis en bostadsrättsförening kan kräva en stor arbetsinsats för den enskilda ledamoten till hela styrelsen. Vi hjälper bostadsrättsföreningar och företag med alla de steg som krävs för att driva igenom projektet på ett lyckat sätt.