Jucomi

Kompetenser

Vårt nära samarbete med alla dessa innebär en enklare lösning men framförallt oftast ett bättre resultat. Tillsammans lägger vi upp en plan innan vi går vidare.

Genom ständig förbättring och utveckling når vi framgång och växer i en föränderlig byggmarknad. Samtliga medarbetare skall kunna känna delaktighet och inflytande. De skall uppleva arbetsglädje och ges möjlighet till personlig utveckling. Våra övergripande mål är resurshushållning, sundhet och varaktighet.

Kvalité

 • Certifierad Kontrollansvarig Nivå Normal med riksbehörighet enligt Plan och Bygglagen
 • Medlem i SBR (Svenska Byggingenjörerers Riksförbund)

Miljö

 • Miljöutbildning

Arbetsmiljö

 • BAS-P resp. BAS-U

Elinstallationer samt tele & larm

 • Elbehörighet enligt ELSÄK FS

Ytskiktsarbeten

 • Målaremästare med mästarbrev och gesällbrev
 • Puts (Kunskap om all slags puts)
 • Färganalyser
 • Tilläggsisoleringar

Betongarbeten

 • Betongklass II

Övriga kompetenser & certifieringar

 • Våtrumsbehörighet enligt branchpraxis
 • Säker vatten
 • Rörarbeten
 • OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
 • Miljöinventeringar
 • Uppmätning av lägenhetsytor
 • Arkitekt och Inredare
 • Ljus- och Färgsättare

Projektledare

 • Conny 0707-78 09 73
 • Mikael 0707-78 09 74

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar en projektledare dig inom kort.