Jucomi

Elinstallationer i Stockholm

Vid nyinstallationer eller omdragning av nytt kablage i villor, lägenheter, fastigheter m.m, så har man som praxis att installera jordat system med jordfelsbrytare i hela anläggningen för person och brandskydd. När man byter ut kablage så byter man oftast ut gamla gängsäkrings centraler av plåt mot normkapslingar av plast med automat säkringar.

Vid omdragning av kablage så använder man oftast gamla befintliga rör för att dra om kablage och det kallas infälld installation eller om man bilar in nya tomrör i väggar och tak och drar kablar i dem. Det är oftast en dyrare variant på kabeldragning men mycket mer diskret. Sedan finns det utvändig förläggning och det är när man spikar kablar synligt men ändå försöker få det så diskret som möjligt, oftast så är apparater som strömbrytare, vägguttag, mm mycket mer synliga eller i ögonfallande pga av att de sticker ut mer för att man inte kan fälla in dom i väggar och tak.

När ska man dra om kablage?

Om man är osäker kan man beställa en besiktning av anläggningen för att få ett utlåtande. Man bör i alla fall ha i åtanke att när det inte är jordat eller om kablage el-ledningar börjar bli torra så ska man vara uppmärksam så att det inte föreligger brandfara.

Den ojordade installationen brukar vara ålderstigen. Definitivt kan man säga att gamla tyg ledningar snarast bör bytas ut. Sedan rekommenderas att petsäkra vägguttag installeras om man har små barn för det föreligger stor risk att små barn petar in saker i uttagen.

Vid renoveringar brukar vi rekommendera omdragning av el, om elen ändå måste bytas ut inom ansenlig tid, för att kunna dölja elinstallationer på bästa möjliga sätt. En anläggning med jordfelsbrytare rekommenderas alltid för person och brandfara. Det är en billig försäkring.