Jucomi

Jucomi är din garanti för ett tryggt boende i er bostadsrättsförening

Jucomi Bygg & Fastighets AB innefattas av över 70 års samlad erfarenhet och kompetensen sträcker sig rakt igenom hela byggprocessen. Med en effektiv och modern ledning utför vi våra tjänster med höga krav på kvalite och etik.

Vi har som vision att vara en ledande totalentreprenör för bostadsrättsföreningar inom Stor-Stockholm. Vår organisation skall vara effektiv, modern och resultatinriktad med höga krav på kvalité och etik. Den skall kontinuerligt skapa bestående mervärden för våra kunder.

Vi är tekniskt kunniga byggprojektledare med lång erfarenhet av ombyggnader med kvarboende. Vi leder projekt från utredning, upphandling och genomförande fram till slutbesiktning.

Exempel på tjänster

  • Ombyggnader såsom ändrad användning av vindar, lokaler, källare och tvättstugor
  • Yttre underhåll såsom tak, fasader, fönster och balkonger
  • Gårdsbjälklag
  • Installationsprojekt såsom stambyte, el-, värme- och ventilationsuppdrag
  • Energieffektivisering
  • ​Underhållsplaner och statusbesiktningar
Filmen om Jucomi

Lokalombyggnad/Lägenhetsrenovering

Optimera din bostadsrättsförening genom att förvandla de allmänna ytorna såsom cykelrum, soprum och butiker till nya lägenheter för uthyrning eller försäljning. Vi köper, förädlar och säljer i egen regi eller hjälper bostadsföreningen med alla de steg som krävs för att på ett lyckat sätt utöka sin förening.

Läs mer

Status/Entreprenad besiktningar

Genom en statusbesiktning får ni en helhetsbild av vilket skick fastigheten befinner sig i. Vilka renoveringar som akut behöver utföras samt vilka åtgärder på sikt som behövs. Statusbesiktningen ger ett bra underlag och är en förutsättning till en underhållsplan.

Läs mer

Fasadrenovering

Det är dags att måla om när fasaden visar större sprickbildningar, bortfall av puts, missfärgning (fuktskador). Låt våra kompetenta projektledare avgöra om det är dags att renovera din fasad.

Läs mer

Stambyten

Var rädd om din fastighet! Behovet av stambyten och våtrumsrenovering är i dag stort. Det är framför allt bostäder byggda fram till 1965 där rör och tätskikt i våtrum är utslitna. Totalt rör det sig om flera hundratusen lägenheter i Sverige.

Läs mer